Svak økning i markedet i første halvår

De siste tallene fra bransjen viser at det er en svak vekst i første halvår. Veksten kom i første kvartal, mens andre kvartal er noe under tidligere år. Salgsveksten i første kvartal kan ha sammenheng med de høye strømprisene som var i vinter.

Samlet omsetning for ildsteder, skorstein og utstyr første halvår var på 342 millioner kroner. Bransjens medlemmer solgte 19 500 ildsteder årets første seks måneder.