Svenske tilstander

Et av de største problemene i Sverige er gamle norske ovner som sendes i hopetall over kjølen, skal vi tro våre svenske venner i Brasvärmeforeningen. I begynnelsen av juni møttes Norsk Varme svenskenes forening og DAPO, som er vår danske søsterorganisasjon. Formålet med møtet var å undersøke mulighetene for et tettere samarbeid. Mens svenskene sliter med utrangerte norske ovner er danskenes hodepine «Det Økologiske råd». De har gått til krig mot ovnsbransjen, og det er både uteklima og inneklimaet som angripes. Det er blitt så ille at det har bredt seg en oppfatning i Danmark at ammende mødre ikke bør oppholde seg i stuer det fyres med ved. Våre skandinaviske venner ser begge på Norge for å lære, blant annet av hvordan kursene er lagt opp og informasjonsmateriell som nå har nådd flere hundre tusen nordmenn. Brasvärmeforeningen, DAPO og Norsk Varme møtes igjen på nyåret, blant annet for å se på eventuelt samarbeid om forskning på fordelen med vedfyring.