Tallene bedrer seg for bransjen

Omsetningen for medlemsbedriftene var på 185 millioner kroner i første kvartal. Dette er nesten på linje med hva som er normalt i sesongtoppen; fjerde kvartal.

Det positive er at enhetsprisen stiger også. For ovner, som er den dominerende varegruppen, er prisen steget fra 7.530 i første kvartal 2014 til 8.260 i årets første kvartal.

Det er i alt solgt 9.300 ovner, 2400 innsatser og nær 1000 omramminger. Skorstein og tilbehør øker også.