Uenighet om effekt av ovnspant

Bransjen måtte gni seg i øynene da Aftenposten denne uken meldte at ovnspant ikke bidrar til å redusere svevestøv. Ifølge avisen har Norsk institutt for luftforskning (NILU) konkludert med at ovnspanten i Oslo har hatt liten effekt de årene den har blitt delt ut.

Norsk Varme samarbeider godt med NILU, som fortsatt anbefaler lokale myndigheter å gi støtte til utskifting av gamle ovner. NILU tror de som skifter ut ovnene sine fyrer mer enn før, og at det kan forklare resultatet fra målingene. Samtidig er det mange forskningsrapporter som underbygger effekten av å bytte ovn. Blant annet har Nansen-senteret i Bergen konkludert med at plagene med svevestøv i Bergen vil bli dramatisk redusert når forbudet mot fyring i gamle ovner trår til fra neste år. Miljødirektoratet har også gitt ut en rapport som viser helseeffekten av utskifting av gamle vedovner. Den viser at helseplager for milliarder av kroner kunne vært spart dersom folk hadde sluttet å fyre i gamle ovner. Norsk Varme samarbeider nå med forskningsmiljøene for å systematisere kunnskapen som er tilgjengelig om effekten av utskifting av ovner. Rapporten kan du lese her.