Varme følelser for Vedfyringens dag

Vedfyringens dag ble gjennomført med stor oppmerksomhet. Det ble medieomtale gjennom NRK, TV2, Dagsavisen og NTB – i tillegg til masse synlighet på sosiale medier og herlig innsats og engasjement fra alle medlemmene våre. Resultatene av spørreundersøkelsen i etterkant av dagen er svært positiv lesning. Medlemmene i Norsk Varme synes dette var et godt initiativ og et flott tiltak. Det trekkes frem at det er veldig bra med en bransjenøytral markering av vedfyring, uten fokus på produkt og salg. Medlemmene er også svært fornøyd med graden av oppmerksomhet i mediene og større fokus på vedfyring.

Kreative tiltak
Når det gjelder det som kunne vært bedre, nevner noen at dagen kom brått på, med litt kort frist. Dette forstår vi, og lover at blir bedre neste år! Informasjonsflyten ble oppfattet som veldig god. De fleste medlemmene fikk god bruk for markedsføringsmateriale som ble tilsendt. Blant tiltakene som ble iverksatt av dem selv var informasjon til forhandlere, konkurranser, fyring i peisen, utdeling av brosjyrer, posting og deling av innhold på sosiale medier, bollesteking og pølsegrilling.

Veien videre
Neste år er det ønskelig at det gjøres mer i forkant av dagen, å ha bedre tid så man ligger litt i forkant. Innledende tema kan for eksempel være informasjon om brannsikkerhet under fyring og viktigheten av en ren skorstein. Et innspill er å lage t-skjorter som medlemmene selv betaler for, mens andre har en idé om å lage et eget opplegg for barna. Flere sier vi må fortsette i samme ånd. Og det skal vi! Tusen takk for tilbakemeldingene!