Nye energiregler for TEK10

Vedfyring billigere enn vannbåren varme

Når de nye energireglene i TEK10 trår til for full kraft neste år vil blant andre Älvsbyhus tilby kundene sine vannbåren varme i stedet for skorstein.

Andre ferdighusprodusenter er mer åpne for kundenes behov.

– Vi tydeliggjør valgmulighetene, men det blir opp til hver enkelt byggmester i dialog med kunde å bestemme, sier teknisk sjef i Mesterhus, Elisabeth Bjaanes.

Det aller billigste alternativet er pipe (uten ildsted) og panelovner, men det finnes også ulike vannbårne løsninger tilpasset lavere energibehov. Kravet om skorstein i alle småhus faller bort dersom det installeres vannbårne systemer.

– Norsk Varme kommer i tiden fremover til å henvende seg til de største boligprodusentene for å understreke at skorstein og ildsted i kombinasjon med panelovner er den rimeligste investeringen. Et komplett anlegg i nybygg koster fra 35 000,- kroner og oppover, sier svein Olav Barikmo, nestleder i styret i Norsk Varme