Vedfyringens andel av svevestøvet faller

De totale svevestøvutslippene fram til 2016 er nå ferdig beregnet av SSB. Siden 1990 er det falt fra 69.200 tonn til 54.600 tonn. Vedfyringens andel av det totale utslippet er falt fra 32% til 29%.

Når det gjelder de fineste partiklene, såkalt PM 2,5 kommer 15.300 tonn fra vedfyring – ned 700 tonn på ett år. Nedgangen skyldes overgangen til flere rentbrennende ovner. Likevel utgjør vedfyringen 56% av utslippet av denne typen svevestøv, mener SSB.

Andre kilder er veitrafikk, prosessindustri, sjøfart og energiforsyningen.

Les gjerne mer her: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/statistikker/milgiftn