Steinar-Vigdal-Styreleder-Norsk-Varme

Vedmangel mange steder i Norge

Flere steder i Norge er utsalg og leverandører helt tomme for ved.

Når avisoverskriftene melder om sprengkulde, og strømprisene skyter i været – ja, da skal det fyres. Vedfyring går fra å være kos, til å bli helt nødvendig for å få opp temperaturen kvikt. Alle løper til mølleren, og mølleren blir tom for mel. I denne sammenheng ved.

Vi vet at rundt 50 prosent av de norske vedovnene som står i norske hjem er av den gamle sorten. De gamle vedovnene trenger dobbelt så mye ved for å gi samme energimengde som de nye vedovnene. Man kan jo spørre seg selv om ved-situasjonen hadde vært annerledes om disse ovnene hadde blitt skiftet ut?
Nå lever vi i et land hvor det å få varme fra ved ikke er nødvendig for å overleve. Et annet aspekt ved vedmangelen og sprengkulden – og tanken på alle de eldre ildstedene, er utslippene.

Hver gang en eldre ovn fyrer med mangelvaren ved i disse sprengkulde-tider, slipper den ut over 90 prosent mer svevestøv enn et rentbrennende ildsted. Og dette kan igjen påvirke luftkvaliteten.

Utskiftning er viktig. Både for at det ikke skal oppstå ved-hysteri, men frem for alt for at man skal redusere utslippene som de eldre vedovnene av gammel teknologi står for. Samtidig vet vi at vi på kalde dager importerer mye strøm. Lenger ned i nyhetsbrevet kan du se at nesten all denne strømmen stammer fra fossile kilder eller atomkraft. Ved er best!

 

Styreleder i Norsk Varme,

Steinar Vigdal