Norsk Varme tar oppgjør med cowboyer i bransjen.

Viktig tiltak mot cowboyer i bransjen

Regjeringens forslag om seriøsitetsregister er godt mottatt i Norsk Varme.

Forslaget er nå på høring og Norsk Varme ser på dette som en god mulighet til å bli kvitt useriøse aktører. Regjeringen planlegger en elektronisk oversikt som den enkelte håndverker kan registrere virksomheten i basert på tilgjengelige data som skatte- og mva-register. En gang i uka vil registeret sjekkes og useriøse aktører kastes ut.

-Det er en klar sammenheng mellom montører som jobber svart og dårlig håndverk. Vi kommer til å jobbe aktivt for at Norsk Varmes oversikt over sertifiserte håndverkere blir en del av sjekklista, sier styreleder i Norsk Varme Steinar Vigdal.