Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Alle vedovner må merkes i utstilling

Norge følger EU-reglene om energimerking av varmeprodukter, og også vedovner skal merkes skikkelig. Under kontroller i 2020 kom vår bransje dårlig ut. Nå kommer det nye merker.


Innen tilstøtende bransjer har to store kjeder fått 500 000 i bot hver for manglende merking.

Norsk Varme har tatt opp med NVE at å sette et merke på en ovn som er i bruk ikke er hensiktsmessig. Det er myndighetene enige i. Vi er derfor enige om at et skilt, slik som på bildet, er bra. Dette skal ikke være mindre enn A5 (et vanlig brevark brettet en gang). Når ovnen er i bruk, kan skiltet settes godt synlig under eller rett ved siden av ovnen. Men det gjentas altså at samtlige produkter som markedsføres må være merket – på nett, i brosjyrer og i utstilling.

I løpet av våren 2021 kommer de nye merkene. Man får da rimelig tid til å oppdatere merkene. Mer om merkene og statusen for dette kan leses her: https://www.nve.no/energibruk-effektivisering-og-teknologier/okodesign-og-energimerking-av-produkter/nye-energietiketter-i-2021/

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no