Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

6. Norsk standard og europeisk standard

For ildsted- og skorsteinsbransjen er det flere standarder som er viktige, men som ikke er en del av norsk lov/forskrift.

Disse inneholder anbefalte løsningsforslag for gjennomføring av både kontrakter og konkrete arbeider. Aktuelle standarder er blant annet (europeisk standard – EN)
• EN – standard 13240 og EN – standard 13229 som gjelder dokumentasjon av branntekniske krav for hhv frittstående ildsteder og peisinnsatser.
• NS-EN 13063-3:2007 gjelder innvendige røykkanaler tegl og keramikk.
Det er egne utvalg som blir opprettet for å lage disse og har en bred representasjon hvor de fleste interessene som er viktige blir ivaretatt. Norsk Varme har en egen oversikt over de relevante standarder.

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no