Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Fakta om vedfyring

Miljø

 • Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning.
 • Vedfyring i moderne ildsteder støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi ved/bio er klimanøytralt.
 • Ved er en fornybar ressurs, og vedfyring er derfor 100% klimanøytralt. CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i trærne – og inngår i det naturlige CO2-kretsløpet.
 • Nye ovner utnytter inntil 82% av energien i en vedkubbe. Ovner med 90% utnyttelsesgrad er under utvikling. Til sammenligning utnyttes 80-85% av energien som ligger i utbygde vassdrag. 5-10% forsvinner under produksjon og 8-10% forsvinner i forbindelse med overføring. Kullkraft utnytter under 50% av energien i kull.
 • Ved å erstatte 5000 KWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring.
 • Rentbrennende ildsteder gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. Utskiftning av ovner har de siste årene ført til mindre svevestøv i de største byene.
 • Gamle ildsteder tilfredsstiller ikke nye krav til utslipp og energieffektivitet.
 • Utskiftning av gamle ovner har ført til en reduksjon av svevestøv på mellom mer enn 25.000 tonn per år siden kravet om rentbrennende ovner kom i 1998.
 • Vedfyring bidrar til svevestøv, men er ikke den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet for folk flest. Dette skyldes at utslippet kommer fra piper på taket, og spres med lufta. Utslipp fra bilkjøring blir liggende lavere.
 • Ved er kortreist. Det meste av veden som brukes i Norge er hugget i det området man bor.

Energi

 • 25% av norske husholdninger har vedfyring som viktigste varmekilde.
 • Det brennes ca. 1,3 millioner tonn ved i norske boliger.
 • En gjennomsnittlig bolig i Norge bruker ca. 3.600 KWh energi fra vedfyring og ca. 8.000 KWh fra elektrisitet til oppvarming av rom.
 • Energibruken i norske husholdninger ligger på ca. 44 TWh. Ca. 35 TWh er fra elektrisitet.
 • Vedforbruket i Norge tilsvarer nesten 7 TWh, men gir bare ca. 4 TWh i energi til norske hjem. Dette har sammenheng med at den samlede effekten på norske ildsteder er ca. 55%. Nye ovner har en effekt opp mot 90%.
 • Nesten 1,5 millioner ildsteder i Norge har gammel teknologi. Ved å bytte ut disse med nye rentbrennende ovner, vil vi få over 1TWh ekstra energi ut av samme vedmengde. Dette tilsvarer to Altakraftverk.
 • Beregninger viser at ved og annen biobrensel kan erstatte elektrisitet, olje og parafin med over 10-13 TWh på kort sikt.
 • Regjeringen har mål om å doble bruken av bioenergi.

Økonomi

 • Vedfyring anbefales av energimyndighetene.
 • Varme fra et rentbrennende ildsted er rimeligere enn totalprisen for strøm. Kjøper man stort, koster ved fra 70 øre pr KWh, mens strøm og nettleie med avgifter koster i mer enn 1 krone per KWh i den kalde årstiden.
 • Vedovner og piper krever minimalt med vedlikehold og har lang levetid.
 • Dersom 1/3 av oppvarmingsbehovet dekkes av ved i stedet for strøm er en rentbrennende ovn til 10.000 kroner nedbetalt på 2-3 år.
 • Luftvarmepumper får redusert effekt når det blir kuldegrader. Avhengig av varmepumpe og strømpris vil det lønne seg å fyre med ved når det er ekstra kaldt. Statnett har også påvist at strømforbruket i Norge går opp og ikke ned på grunn av varmepumpene. Det skyldes at de ofte står på hele døgnet, og trekker unødig mye strøm.
 • Husholdninger med varmepumpe anbefales å supplere med vedfyring når det er ekstra kaldt. Både fordi effekten av varmepumpen er dårligere i kulda og fordi streng kulde fører til økt slitasje på utstyret.

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no