Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

5. Forholdet til TEK17

Teknisk forskrift inneholder en rekke overordnede krav og bestemmelser som du må ha kjennskap til og som er en del av lovverket. Den sier noen om hvilke krav som stilles til blant annet;

• Dokumentasjon for oppfyllelse av krav.
• Dokumentasjon for produkter som brukes i tiltaket
• Dokumentasjon for Forvaltning, Drift og Vedlikehold (FDV- dokumentasjon) – til kunden.
Krav til byggverk, sikkerhet ved brann (kap 11), inneklima og helse (kap 13.)
• Energi (kap 14), jf § 14- 4 som sier noe om piper og skorstein.
• Kap 15 om installasjoner og anlegg, herunder «varmeinstallasjoner».
• Røykkanaler og skorstein i § 15-3 med generelle og overordnede krav.
For produsentene av vedovner og peis har særlig de nye kravene til energieffektivisering, tette bygg og ventilasjonsanlegg skapt visse utfordringer. Dette med hensyn til trykk inne og ute og i hvilken grad ovn/peis og pipe vil fungere og fungere tilfredsstillende.

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no