Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Begreper, forkortelser og definisjoner

Plan og bygningsloven 2008 – Pbl
Plan og bygningsloven 1985 – Pbl 85
SAK10 – Saksbehandlingsforskriften
TEK17 – Teknisk forskrift

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver – brann- og eksplosjonsvernloven
Fobot – Forskrift om brannforebygging – 2015
EN – Europeisk standard
NS – Norsk standard

Brann og eksplosjonsvernloven: Overordnet lovverk som gir rammene for hva som kan fastsettes i forskrift. Og i tillegg konkrete plikter.
Forskrift om brannforebygging: Sier noe mer konkret om kommunens, huseiers og feier ansvar, rett og plikt til å sikre at pipe/oven/peis følger forskriftskravene.

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no