Fakta om vedfyring

Miljø

 • Vedfyring i moderne ildsteder anbefales av miljømyndighetene, både av hensyn til global og lokal forurensning.
 • Vedfyring i moderne ildsteder støttes av miljøbevegelsen, særlig fordi ved/bio er klimanøytralt.
 • Ved er en fornybar ressurs, og vedfyring er derfor 100% klimanøytralt. CO2 som frigjøres ved forbrenning, tas opp i trærne – og inngår i det naturlige CO2-kretsløpet.
 • Nye ovner utnytter inntil 82% av energien i en vedkubbe. Ovner med 90% utnyttelsesgrad er under utvikling. Til sammenligning utnyttes 80-85% av energien som ligger i utbygde vassdrag. 5-10% forsvinner under produksjon og 8-10% forsvinner i forbindelse med overføring. Kullkraft utnytter under 50% av energien i kull.
 • Ved å erstatte 5000 KWh strøm fra kullkraftverk med ved/bio, reduseres utslipp av CO2 med 5 tonn. Dette tilsvarer CO2-utslipp fra 2 års bilkjøring.
 • Rentbrennende ildsteder gir 90% mindre partikkelutslipp enn gamle ovner. Utskiftning av ovner har de siste årene ført til mindre svevestøv i de største byene.
 • Gamle ildsteder tilfredsstiller ikke nye krav til utslipp og energieffektivitet.
 • Utskiftning av gamle ovner har ført til en reduksjon av svevestøv på mellom 17.000 og 20.000 tonn per år siden kravet om rentbrennende ovner kom i 1998.
 • Vedfyring bidrar til svevestøv, men er ikke den viktigste årsaken til dårlig luftkvalitet for folk flest. Dette skyldes at utslippet kommer fra piper på taket, og spres med lufta.
 • Ved er kortreist. Det meste av veden som brukes i Norge er hugget i det området man bor.

Energi

 • 25% av norske husholdninger har vedfyring som viktigste varmekilde.
 • Det brennes ca. 1,3 millioner tonn ved i norske boliger.
 • En gjennomsnittlig bolig i Norge bruker ca. 3.600 KWh energi fra vedfyring og ca. 8.000 KWh fra elektrisitet til oppvarming av rom.
 • Energibruken i norske husholdninger ligger på ca. 44 TWh. Ca. 35 TWh er fra elektrisitet.
 • Vedforbruket i Norge tilsvarer nesten 7 TWh, men gir bare ca. 3,6 TWh i energi til norske hjem. Dette har sammenheng med at den samlede effekten på norske ildsteder er ca. 50%.
 • Nesten 2 millioner ildsteder i Norge er gamle. Ved å bytte ut disse med nye rentbrennende ovner, vil vi få over 1TWh ekstra energi ut av samme vedmengde. Dette tilsvarer to Altakraftverk.
 • Beregninger viser at ved og annen biobrensel kan erstatte elektrisitet, olje og parafin med over 10-13 TWh på kort sikt.
 • Regjeringen har mål om å doble bruken av bioenergi innen 2020.

Økonomi

 • Vedfyring anbefales av energimyndighetene.
 • Varme fra et rentbrennende ildsted koster ca. halvparten så mye som strøm. Favneved koster rundt 60 øre pr KWh, mens strøm og nettleie med avgifter koster i overkant av 1 krone per KWh i den kalde årstiden.
 • Vedovner og piper krever minimalt med vedlikehold og har lang levetid.
 • Dersom 1/3 av oppvarmingsbehovet dekkes av ved i stedet for strøm er en rentbrennende ovn til 10.000 kroner nedbetalt på 2-3 år.
 • Luftvarmepumper får redusert effekt når det blir kuldegrader. Avhengig av varmepumpe og strømpris vil det lønne seg å fyre med ved når det er ekstra kaldt.
 • Husholdninger med varmepumpe anbefales å supplere med vedfyring når det er ekstra kaldt. Både fordi effekten av varmepumpen er dårligere i kulda og fordi streng kulde fører til økt slitasje på utstyret.

Fakta om vedfyring