Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Forvirring om svevestøv i Kristiansand

I et møte arrangert av Kristiansand kommune og Norsk Institutt for Luftforskning, oppstod det full forvirring om hvor mye av det minste svevestøvet på PM2,5 som kommer fra vedfyring.


I foredraget fra NILU kom det frem at kun 16 prosent av PM2,5 som regnes som plagsom for innbyggerne i sørlandsbyen, stammer fra vedfyring. I tidligere diskusjoner har NILU fremhevet at over 50 prosent stammer fra vedfyring, men det er før man inkluderer svevestøv som kommer med vinden fra Europa eller områdene rundt selve kommunen. På direkte spørsmål fra Norsk Varme om hvor stor andel av svevestøvet i Kristiansand som kommer fra vedfyring, bekrefter forskningsinstitusjonen at det dreier seg om under 20 prosent.

– Det er veldig viktig at den informasjonen som treffer politikere og befolkningen er korrekt. Det kan virke som vedfyring får en større del av ansvaret for plagsom lokalforurensning enn det er grunnlag for. Vi kommer til å ta en runde med NILU slik at den forskningen som presenteres er forståelig for folk flest, sier Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no