Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Full fyr i energidebatten

Galopperende strømpriser og knapphet på gass i Europa gjør at vedfyring blir en interessant del av «kraftmiksen» i norske husholdninger.


I Norsk Varmes spede ungdom var strategien å fortelle myndighetene om vedfyringens betydning for oppvarming av husholdningene og at det å «brenne strøm» ikke var noe man burde drive med i Norge. Til døve ører prediket Norsk Varme budskapet samtidig som byggenæringen fikk stadige gjennomslag for å gjøre energileveringen til norske hytter og hus så konvensjonell som mulig. Vedfyringsbransjen måpte da det ikke lenger var krav om alternativ energi for å unngå kravet om skorstein i nye hus. Direktevirkende elektrisitet og en vannbåren sløyfe i gulvet i et oppholdsrom var nok for å slippe alternativ oppvarming. Lengst gikk myndighetene da kravet til skorstein ble foreslått opphevet, noe som ble stoppet av sittende regjering.

– Vi kommer til å jobbe intenst for å få myndighetene til igjen å forstå betydningen av vedfyring som en viktig energikilde i norske hjem, sier Brede Børud i Norsk Varme.

– Vedfyring er klimanøytralt, trenger ingen undersjøiske ledninger og brenselen er rett utenfor døra, prediker han.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no