Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

I Norge er vi heldige som har vedfyring

Den menneskelige katastrofen i Ukraina overskygger alt annet om dagen. Vi lever med at handelsboikotten gjør det vanskeligere å få deler til produktene vi lever av, for mennesker er viktigst, deretter miljø og til slutt materiell.


Det er vel derfor fossil gass fra Russland fortsetter å strømme til Europa også. Gassen er selve livsnerven i folks liv. Inntil 40 prosent av gassen som tyskerne bruker i husholdningen kommer fra øst. I Norge henter vi 15 prosent av all energi til oppvarming fra vedfyring, ifølge tall fra NVE. Å strupe denne energi-tilførselen er utenkelig. Når den brutale krigen ikke klarer å sette en stopper for bruk av russisk gass skal det store krefter til for å stoppe bruk av ved som oppvarmingsenergi i Norge. Hver vinter er det noen som synes det må bli slutt på vedfyring. Men hva skal vi erstatte vedfyringen med? Gass fra Russland? Krigens grusomheter har synliggjort hvor avhengige vi er av energi. I Norge er vi heldige som har veden. La oss verne om den minst kontroversielle klimanøytrale energibæreren.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no