Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Lavere vedforbruk og mindre utslipp fra vedovner

Nå er det dokumentert. Selv om vi varmer opp like mye med vedfyring, er vedforbruket falt med nesten en tredel de siste ti årene.


Likevel – det går med noen trær. I 2019 brukte vi rett under 850 000 tonn med ved. Utslippene har også falt kraftig. Fra 1990 til 2019 er utslippet av PM10 blitt redusert med 43 prosent, mens vedforbruket sank med 11 prosent i samme tid.

Dette skyldes altså innfasingen av de nye ovnene. I dag har over halvparten av alle ovner i bruk ny brennteknologi. De står for en meget lav andel av utslippene i Norge, i forhold til andre kilder. Det er mange tall å fordype seg i for den interesserte: https://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/vedforbruket-redusert-med-en-tredel-siden-2010

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no