Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Ny energimerking av boliger vil premiere vedfyring

Enova har utarbeidet forslag til en fornying av energimerkeordningen for boliger. Den gjeldende ordningen har nå vart i 10 år. Etter at oljefyring ble forbudt, er det behov for endringer. Samtidig kan man nå legge inn andre krav.


Det vil nå blant annet bli en premiering for alle tiltak som bidrar til å redusere belastningen av el-nettet. Blant annet vil tidsstyring og fleksible oppvarmingsløsninger gi en bedre karakter. Det innebærer at boliger med vedfyring vil komme bedre ut enn de gjør i dag. Det er kommet inn mange høringssvar. Enova, sammen med Olje- og energidepartementet, gjennomgår høringssvarene nå, før et endelig forslag ventes senere i år.

Enova oversikt over energimerking

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no