bilde av flammer

Om Norsk Varme

Vår hovedoppgave er å minne om hvor viktig vedfyring er i det totale energibildet i Norge.

Norsk Varme er en bransjeforening for hele ildsteds-, skorsteins- og utstyrsbransjen som består av produsenter, montører og forhandlere. Formålet er å være et samlende organ for bransjen, både faglig og politisk. 

Foreningen formidler praktisk informasjon om ildsteder til forbrukere, og deltar i energi- og miljødebatten. Det arbeides også internt med skoleringer for et stadig høyere faglig nivå på forhandlere og montører. Norsk Varme ønsker å bidra til sikrere og enklere saksbehandling for montering av ildsteder.

Dette mener vi

Vedfyring er en viktig del av løsningen på Norges energi- og miljøutfordringer. Uten ildsted fryser Norge.

 • Norge skiller seg ut fra resten av Europa ved at bygningsmassen er frittliggende. 64% av bygningene i Norge er boliger. 68% av disse er eneboliger. Det innebærer at løsninger som fungerer andre steder ikke fungerer hos oss. Vi må ha det som heter punktvarme. Individuell oppvarming på hvert enkelt sted. De mest effektive oppvarmingsløsningene er panelovner og ildsteder.
 • Myndighetene har satt som mål at bruken av bioenergi skal dobles innen 2020. Vedfyring er bioenergi – og økningen i bruk av vedfyring og ildsteder er den eneste måten å nå dette målet på.
 • NVE fastslår at norske hjem bruker ca 30 terrawatt, TWh på oppvarming. Av dette kommer 22TWh fra elektrisitet. Vedfyring står for 6 TWh. Ingen andre energikilder kan erstatte vedfyringen.
 • Halvparten av vedovnene i Norge har gammel teknologi. Byttes disse ut med rentbrennende ovner, får vi to effekter. Svevestøvutslippet faller radikalt, og vi får mer energi.
 • Siden 1998 er alle ildsteder som selges i Norge rentbrennende. Det innebærer at ovnene har et dobbelt brennkammer, som også brenner de finere partiklene. Effekten er opptil 90% mindre utslipp enn gammeldags ovner, og 30 % mer varme per kubbe.
 • Norge har flere enn 1.2 millioner ovner. Halvparten av dem har gammel teknologi. Byttes disse ut vil norske hjem få 2 terrawatt mer effekt; det tilsvarer hva et middels stort kraftverk produserer.
  Det slippes ut 50.000 tonn svevestøv årlig i Norge. Vedovner med gammel teknologi (bygget før 1998) står for 43% av alt svevestøv i Norge.
 • Hadde de 666.000 gamle vedovnene vært byttet ut med nye, rentbrennende ovner, ville utslippet falt med 18.400 tonn – eller 36% av det totale svevestøvet i Norge.
 • NVEs revisjon av strømkonsumet i Norge fant at 48% av strømmen som brukes i Norge kommer fra vannkraft. Resten eksporteres, mens vi importerer atomkraft, kullkraft og andre fossile kilder. NORSK VARME mener at miljøvennlig og klimanøytral vedfyring er et bedre alternativ.
 • Vedovner og peiser virker alltid. Hvis strømmen går, er det ingen annen energikilde som kan gi livsviktig varme. Ut fra et beredskapshensyn bør derfor alle hjem ha et ildsted.
 • Flere byer i Norge har mindre panteordninger for å få fart på utbyttingen. Dette bør intensiveres.

Om Norsk Varme