Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Om Norsk Varme

Vår hovedoppgave er å minne om hvor viktig vedfyring er i det totale energibildet i Norge.

Norsk Varme er en bransjeforening for hele ildstedsbransjen. Det inkluderer produsenter av ildsteder, skorsteiner og utstyr, samt montører og forhandlere. Formålet er å være et samlende organ for bransjen, både faglig og politisk. 

Foreningen formidler praktisk informasjon om ildsteder til forbrukere, og deltar i energi- og miljødebatten. Det arbeides også internt med skoleringer for et stadig høyere faglig nivå på forhandlere og montører. Norsk Varme ønsker å bidra til sikrere og enklere saksbehandling for montering av ildsteder.

Dette mener vi

Vedfyring er en viktig del av løsningen på Norges energi- og miljøutfordringer. Uten ildsted fryser Norge.

 • Norge skiller seg ut fra resten av Europa ved at bygningsmassen er frittliggende. 64% av bygningene i Norge er boliger. 3 av 4 av disse er eneboliger eller tomannsboliger. Det innebærer at løsninger som fungerer andre steder ikke fungerer hos oss. Fjernvarme kan fungere i storbyer og boligblokker, men ikke ellers. Vi må ha det som heter punktvarme, altså  individuell oppvarming på hvert enkelt sted. De mest effektive oppvarmingsløsningene er panelovner og ildsteder.
 • Myndighetene har satt som mål at bruken av bioenergi skal økes kraftig. Vedfyring er bioenergi – og økningen i bruk av vedfyring og ildsteder er den eneste måten å nå dette målet på.
 • NVE fastslår at norske hjem bruker ca 30 terrawatt, TWh på oppvarming. Av dette kommer 22TWh fra elektrisitet. Vedfyring står for 6 TWh. Ingen andre energikilder kan erstatte vedfyringen.
 • Halvparten av vedovnene i Norge har gammel teknologi. Byttes disse ut med rentbrennende ovner, får vi to effekter. Svevestøvutslippet faller radikalt, og vi får mer energi.
 • Siden 1998 er alle ildsteder som selges i Norge rentbrennende. Det innebærer at ovnene har et dobbelt brennkammer, som også brenner de finere partiklene. Effekten er opptil 90% mindre utslipp enn gammeldags ovner, og 30 % mer varme per kubbe.
 • Panteordninger og nordmenns ønske om både mer miljøvennlige ovner og moderne design har bidratt til store utskifting allerede.
 • Norge har flere enn 2 millioner vedovner. Nesten halvparten av dem har gammel teknologi. Byttes disse ut vil norske hjem få 2 terrawatt mer effekt; det tilsvarer hva et middels stort kraftverk produserer.
 • Det slippes ut 50.000 tonn svevestøv årlig i Norge (mot 70.000 for 30 år siden). Vedovner med gammel teknologi (bygget før 1998) står for 30% av alt svevestøv i Norge.
 • Hadde de flere hundre tusen gamle vedovnene vært byttet ut med nye, rentbrennende ovner, ville utslippet falt med ca 10.400 tonn – eller 20% av det totale svevestøvet i Norge.
 • Mange tror at strømmen som lages i Norge også brukes i Norge. Det er feil. NVEs oversikt over strømkonsumet i Norge viser at 48% av strømmen som brukes i Norge kommer fra vannkraft. Resten eksporteres, mens vi importerer atomkraft, kullkraft og andre fossile kilder. NORSK VARME mener at miljøvennlig og klimanøytral vedfyring er et bedre alternativ.
 • Vedovner og peiser virker alltid. Hvis strømmen går, er det ingen annen energikilde som kan gi livsviktig varme. Ut fra et beredskapshensyn bør derfor alle hjem ha et ildsted.
 • Flere byer i Norge har mindre panteordninger for å få fart på utbyttingen. Dette bør intensiveres.

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no