Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Oslo kartlegger svevestøv

Bymiljøetaten i Oslo skal utrede hvilke tiltak som er nødvendige for å unngå og bryte de nye grenseverdiene for svevestøv.


Det var fra nyttår nye grenseverdier for både grov- og finkornet svevestøv. Bilkjøring antas å være hovedkilden til grovkornet støv, mens det pekes på vedfyring som kilde til det finkornete svevestøvet. Oslo er ikke sikre på om de vil følge Bergens forbud mot å bruke ikke-rentbrennende ildsteder, men vil i år kartlegge utslippene tydeligere – og deretter foreslå målrettede tiltak, sier miljøbyråd Sirin Stav til NRK. Norsk Varme vil gå i dialog med Oslo kommune for å sikre solid faglighet i arbeidet.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no