forbud-mot-oljefyr

Støtteordninger ved utskiftning

Her finner du en oversikt over støtteordninger som gjelder hvis du skal skifte til et rentbrennende ildsted.

Bytte fra parafinovn til rentbrennende vedovn

Alle som søker om støtte til utskiftning av parafinovn vil få 6.000 kroner i støtte fra ENOVA dersom de samtidig bytter til rentbrennende ildsted.

I 2018 er støtten til utskiftning på 6.000 kroner. I 2019 halveres den, og i 2020 vil det bli forbudt å fyre med miljøskadelig brensel.

Norsk Varme har lenge jobbet for at en slik ordning skal innføres.

Skal man ha pantepenger, må man selv søke via ENOVAs nettside.

Om litt over to år blir oppvarming med fossilt brensel, som olje og parafin ulovlig. Å skifte til en miljøvennlig, rentbrennende ovn er bra for miljøet, økonomien og klimaet inne i de norske hjem.

Ildsteder som er produsert etter 1998 regnes som rentbrennende. Et rentbrennende ildsted har et dobbelt forbrenningssystem som omdanner gasser og partikler i røyken til varme, og det er her man sparer naturen for mye forurensing.

Panteordninger

Det anslås at rundt halvannen million ovner i norske hjem og hytter fortsatt er av den gamle typen. Flere kommuner har satt i gang såkalte panteordninger og støtteordninger for utskiftning av gamle peisovner som et miljøtiltak.

På Ektevarme.no finner du en fullstendig oversikt over hvilke kommuner i Norge som tilbyr panteordninger.

Støtteordninger ved utskiftning