Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Tøffere krav til medlemskap

Under årsmøtet til Norsk Varme den 19. april ble det besluttet å sette enda strengere krav til medlemskap. Dette kommer som følge av diskusjonen rundt salg av ikke-godkjente produkter i Norge. Vedtektene har derfor fått en ny § 7.4.


Denne sier at «Medlemmer i Norsk Varme skal kun omsette lovlige produkter. Ved mistanke om salg av produkter som ikke er godkjent til bruk eller salg i Norge, kan Norsk Varme kreve at salget opphører eller at produktet søkes godkjent innen rimelig tid. Ved manglende dokumentasjon på lovlighet kan styret vedta eksklusjon.» Om godkjenning ikke kan løses i løpet av 14 dager skal salget opphøre midlertidig.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no