Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Ved blir A4

Nå skal det bli lettere å forstå seg på vedkubben. Norsk Ved har innledet et samarbeid med Standard Norge om å iverksette et prosjekt for etablering av en ny, norsk vedstandard.


Hensikten er å lage en ny vedstandard for Norge, med norsk tekst, som er praktisk og brukervennlig. Dette vil hjelpe vedprodusentene med å sikre god kvalitet på veden slik at den kan selges med praktiske og lett forståelige standardkrav tilpasset norske forhold. En slik standard vil også være til meget god hjelp for forbrukerne da de forskjellige vedklassene får entydig definerte kvalitetskriterier. Norsk Varme er invitert med i en referansegruppe for å sikre at den nye vedstandarden passer de nye ovnene. Så; alle venner av flammer, ved og ovner: Har du noe på hjertet i den anledning, så spill inn til kubbe@norskvarme.org.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no