Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Vedfyringstiltak i Klimakur 2030

Rapporten Klimakur 2030 skisserer forslag til tiltak som vil ha positiv effekt på klimaet. Tiltak rundt vedfyring nevnes som noe av det som i størst grad kan bidra til å forbedre luftkvaliteten.


En rekke av tiltakene i Klimakur 2030 vil, hvis de gjennomføres, redusere utslipp av helseskadelige stoffe. Dette gjelder spesielt partikler (PM10 og PM2,5) og nitrogenoksider (NOx). Den totale helsegevinsten som følge av de reduserte partikkel- og NOx-utslippene, og dermed bedre luftkvalitet, er beregnet til om lag 16 milliarder kroner for perioden 2021-2030. Vedfyringstiltakene som blir omtalt i Klimakur 2030 inkluderer utskifting av gamle vedovner til de beste vedovnene på markedet. Samt forsert overgang fra vedfyring til el-varme eller varmepumpe. Dere kan lese mer om hvordan Klimakur-tiltakene vil virke på kort sikt her.

Norsk Varme følger saken.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no