Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

550 forskere bak EU-brev med støtte til vedfyring

Flere av utspillene i EU om kategoriseringen av ulike energikilder fremstår som spesielle, ikke bare fra et norsk perspektiv, men også for de fleste land i Europa. Per i dag virker det som om noen få land med lite skog har fått dominere arbeidet – der de arbeider imot biomasse og vedfyring som fornuftige energikilder. Dette har opprørt mange og ikke minst forskerne.


I samarbeid med Bioenergy Europe har ikke mindre enn 550 forskere og 70 andre sentrale fagfolk skrevet et brev til de tre topplederne i EU; kommisjonspresident Ursula von der Leyen, lederen av parlamentet Roberta Metsola og rådsleder Charles Miche. Her understreker de behovet og verdien av en bærekraftig og fornuftig skogforvaltning, hvor vedfyring må inngå i energimiksen.

Les mer her: https://bioenergyeurope.org/artciles/388-over-550-scientists-call-for-climate-smart-forest-management.html

Flere nyheter