Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Bidra til mindre svevestøv

Igjen er det vinter, kaldt, vindstille og hard fyring. Og igjen blir det innetid for en del som har luftveisplager og spørsmål om vedfyring forurenser og om det er skadelig for miljøet. Da er det godt at vi kan svare ut at alle vi vedfyringsentusiaster kan bidra til at det blir mer levelig for alle.


Først og fremst handler det om å slutte og fyre i gamle og forurensende ovner. I all hovedsak er dette ovner fra før 2000, som ikke er rentbrennende. De siste årene har det skjedd en rivende utvikling innen forbrenningsteknologi, noe som gjør at en splitter ny ovn kan redusere utslippet av de minste partiklene med inntil 90 prosent. I tillegg er nye vedovner mye mer effektive, slik at mengden ved man trenger kan halveres, som igjen gir mindre svevestøv.

Uansett gjelder tipset om å tenne fra toppen og å bruke nok ved i opptenningsfasen. Da blir brennkammeret og skorsteinen mye fortere varm, slik at partiklene brenner opp før de forlater skorsteinen. Det er også viktig å lukke døren når bålet er i god gang. På den måten reduseres svevestøvutslippet betydelig.

Flere nyheter