Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Boligprodusentenes Forening spår ildsted i norske hytter og hus til evig tid

Det var særdeles godt oppmøte på Norsk Varmes årsmøte.


Tirsdag 19. mars var Norsk Varmes medlemmer samlet for årsmøte på Nationaltheatret Konferansesenter i Oslo. Bransjen var godt representert på møtet, og det kan skiltes med rekordmange påmeldte og særdeles sterkt faglig opplegg. På årsmøtet fikk vi godt besøk av teknisk sjef i Boligprodusentenes Forening, Lars Myhre, som snakket om vedfyringens plass i nye boliger. Myhre tok til orde for at ildsteder vil ha en viktig plass i norske hus og hytter til evig tid, til glede for forsamlingen.

Marie Loe Halvorsen, næringspolitisk direktør i Elektroforeningen, var også på plass for å fortelle om Energinettverkets arbeid inn mot de politiske partiene og deres partiprogrammer, hvor Norsk Varme deltar. Sjefforsker i SINTEF, Øyvind Skreiberg, presenterte resultatene av SusWoodStoves-prosjektet for deltagerne på møtet, og Mari Nyhaug, seniorkonsulent i THEMA, presenterte kartleggingen de har gjort for Norsk Varme av hvordan vedfyring kan frigjøre kapasitet til mer norsk industri.

Flere nyheter