Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Danske Århus forbyr ovner fra før 2008

Århus kommune på Jylland i Danmark foreslår å forby vedfyring i ovner som er fra før 2008.


Forslaget skal gjelde fra neste år, og det gis ingen kompensasjon for tiltaket. Kommunen antar at det vil gjelde 6.000 av i alt 19.000 ovner som finnes for de 335.000 innbyggerne.

Miljøstyrelsen har opplyst at de forventede helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinstene kan utgjøre rundt 4 milliarder danske kroner i 2040, dersom alle kommuner slutter seg til ordningen. Hvis bare kommunene i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Frederiksberg slutter seg til ordningen, vil den forventede totale helsemessige og samfunnsøkonomiske gevinsten kunne komme opp i rundt 580 millioner danske kroner i 2040.

Flere nyheter