Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

En samlet bransje advarer mot EUs Fornybardirektiv

Det er selvsagt stor oppslutning til hensikten med det nye fornybardirektivet til EU. Samtidig er dette et bevis på at samme sko ikke passer alle.


Hele bioenergibransjen og de fleste andre i energisektoren i Norge har gått sammen om å advare mot at dette innføres slik det er formulert i dag. Særlig for Norge vil dette ikke passe for våre utfordringer og muligheter. Det er blant annet en frykt for at man ikke aner konsekvensene av forslagene. Det kan blant annet motvirke naturlig bruk av trevirke, som vi jo har mer enn nok av i hele Skandinavia.

Flere nyheter