Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

EU-kommisjonen oppfordres til å prioritere avkarbonisering av oppvarmings- og kjølesektoren

14. mai oppfordret 15 EU-medlemsstater, inkludert Latvia, Østerrike og Spania, EU-kommisjonen til å prioritere avkarbonisering av oppvarmings- og kjølesektoren.


De understreket behovet for klare politiske direktiver, omfattende regulatoriske oversikter og robust økonomisk støtte. Koalisjonen ba om publisering av handlingsplanen for varmepumper og en revisjon av EU sin oppvarmings- og kjølestrategi fra 2016, for å samsvare med klimamålene for 2040. De fremhevet sektorens betydelige rolle i energiforbruk og utslipp, og tok til orde for energieffektivitet, fornybare energikilder og økt elektrifisering for å drive energiomstillingen. CEFACD merker seg at dette vil kunne påvirke ildstedsbransjen gjennom at produsenter på sikt må innovere for å møte nye standarder for effektivitet og fornybar energi i EU. Norsk Varme følger saken.

Flere nyheter