Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Europaparlamentet vedtar direktivet om luftkvalitet (AAQD)

CEFACD melder at Europaparlamentet i slutten av april formelt godkjente en revisjon av direktivet om luftkvalitet (AAQD). Avtalen setter strengere grenser for skadelige miljøutslipp, inkludert svevestøv (PM2,5 og PM10) og nitrogendioksid (NO2).


Disse grensene vil bidra til at EU tilpasser seg Verdens helseorganisasjons satte mål innen 2030, og setter luftkvalitetsstandarder som er ambisiøse og oppnåelige.

CEFACD påpeker at innrettingen av EUs luftkvalitetsstandarder med Verdens helseorganisasjons foreløpige mål innen 2030, sannsynligvis vil øke europeiske forbrukeres etterspørsel etter renere og mer miljøvennlige fyringsalternativer. Produsenter av ildsteder kan utnytte denne trenden ved å utvikle og markedsføre produkter som oppfyller de regulatoriske kravene, som igjen vil appellere til miljøbevisste forbrukere.

Flere nyheter