Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Flere produserer egen strøm

Det er snart 25 000 såkalte plusskunder i Norge. Dette er kunder som produserer egen strøm lokalt og sender ut på strømnettet. Bare i det siste kvartalet økte tallet med 5.000.


99 prosent av plusskundene selger overskuddsstrøm ut på strømnettet. Fire av fem er husholdninger, men de står bare for 1/3 av strømproduksjonen. Til sammen leverte disse kundene 88 KWh inn til strømnettet, mens de brukte 490 MWh. Det er altså ikke de store tallene for produksjon vi snakker om. Det er særlig plusskunder på Østlandet, som leverer til nettselskapene Elvia, Lede og Glitre nett.

Undersøkelser gjort av Norstat for Norsk Varme viser at 65 prosent av alle nordmenn fyrer med ved og har ett eller flere ildsteder. Dermed er vedfyring fortsatt en av de viktigste måtene å produsere egen energi på.

Flere nyheter