Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Fra Otta til EU

Det er langt fra Otta til EU. På alle måter. I mitt arbeid er jeg med på å produsere ting man kan ta på, men på min reise til Frankfurt forleden fikk jeg opplevelsen av at ikke alt er like håndfast.


Sammen med vår Europeiske samarbeidsorganisasjon CEFACD forsøker vi å få byråkratiet og politikerne i Europa til å forstå oss og omvendt. Vi kjemper for at energimerkeordningen ikke skal sammenlikne varmepumper og vedovner. Vi har et felles mål om at energiproduksjonen skal være renest mulig og at forbrukerne skal velge det som er optimalt for vår felles fremtid. I EU blir den enkleste og eldste av alle aktiviteter – nemlig vedfyring – beskrevet i tykke dokumenter og behandlet av høyt utdannede folk, som kanskje ikke har tilbrakt så mange timer foran et bål gjennom livet? 2. oktober er det vedfyringens dag. Da skal jeg sette meg ned foran bålet i båltimen mellom kl. 20 og 21. Helst skulle jeg delt skinnfellen med en av de jeg møtte i Frankfurt. Da ville han forstått.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme

Flere nyheter