Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Gledelige nyheter om vedfyring

Etter sommeren fikk vi gledelig nytt fra forskere i SINTEF, som forsøker å finne mer presist ut hvordan vedfyring påvirker oss lokalt og globalt.


Vi som er i bransjen, er ydmyke for at forurensning fra vedfyring ikke er bra. Derfor har vi jobbet iherdig for å utvikle ny teknologi som gjør at samlet utslipp fra vedfyring ikke truer helsen. Forskerne sier nå at ovner med moderne teknologi har mindre utslipp enn selv optimistene har trodd. Det er dermed enda klarere at utskifting av de gamle forurensende ovnene vil ha effekt. Selv de mest ihuga utslipps-pessimistene er som oftest glad i vedfyring. Nå håper jeg de kan puste lettet ut, og nyte helsebringende levende flammer samtidig som de vet at moderne ovner ikke skader helsen til de som er ute.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme

Flere nyheter