Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

«Hele boligbransjen» ber Regjeringen tenke seg om på Bygningsenergi-direktivet

Nær 30 organisasjoner, fra boligbyggere via boligeiere til dedikerte bransjeaktører, er gått sammen om en felles henvendelse til Regjeringen.


Norge innfører ofte EUs regelverk uten større prosesser her hjemme. Dette vekker bekymring når det gjelder Bygningsenergidirektivet. Det er en radikal forskjell fra kontinentet til Norge når det gjelder både bygningskvalitet, krav og bruk til boliger – og behovet for oppvarming av dem. Bransjen ber Regjeringen om å heve kvaliteten på arbeidet med dette direktivet. Man savner både informasjon om prosessen og en grundigere vurdering av innholdet. Det forlanges også at Regjeringen fullt ut utreder mulige konsekvenser dette direktivet har for norske aktører. I tillegg ber man om en fornuftig tidsplan og involvering av alle berørte parter.

– Det nye bygningsenergidirektivet betyr betydelig dyrere og tettere hus. Når poenget er å kutte strømforbruket er alternativ oppvarming, som vedfyring, billigere og det har bedre sosial profil, sier Brede Børud, styreleder i Norsk Varme.

Flere nyheter