Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Hugg et tre

Vi må temme trekraften før den løper løpsk.


De som sier at det ikke er mulig å gå ut i den samme elven to ganger har helt rett. Gudbrandsdalslågen er så stri at jeg med mine svømmeferdigheter måtte ha nøyd meg med en første og siste gang. Å temme energi har fascinert oss mennesker til alle tider, om det er en stri elv, vind eller ved. Europas batteri er det mange som kaller Norge og våre enorme vannmengder. Det samme kan vi si om skogen som vokser igjen. Vi klarer ikke å ta ut så mye skog som vi bør for å utnytte kraften naturen gir oss. Om 70 år risikerer vi at trærne råtner og dermed slipper ut all den metanen og CO2en som vi ønsker å lagre nå. Det blir som å stenge alle slusene i demningen og vente til det renner over. Vi må temme trekraften før den løper løpsk. Det gjør vi ved å fyre mer med ved. Sommerens oppfordring fra meg er; Hugg et tre. Med ønske til alle Norsk Varmes medlemmer om en riktig god sommer.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme.

Flere nyheter