Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Husholdningspriser for strøm

Norsk Varme presenterer sammen med EnergiAktuelt en oversikt over denne periodens strømpriser i prisområde NO1. Slik kan du holde oversikt over den gjennomsnittlige strømprisen og nettleiekostnaden for Østlandet, slik at det blir lettere å sammenlikne strøm med andre alternative oppvarmingskilder, som vedfyring.

Uke 23: 114,8 øre/kWh

Diagrammet viser el-prisen til husholdninger på Østlandet inkl. mva. Prisen er basert på følgende:

Gjennomsnittlig spotpris for forrige uke i NO1.

– Forbruksavgift er på 9,51 øre per kWh til og med mars. Deretter økes den til 16,44 øre/kWh..

Nettleien er på 32,7 øre/kWh eks. avgifter. Dette er et gjennomsnitt for Q 1-2024.
Kilde: SSB

Enova-avgift:  1 øre kWh eks. mva.

Påslag inkl. elsertifikatavgift: 3,80 øre/kWh

Uke 1: 191,5 øre/kWh

Uke 2: 197,1 øre/kWh

Uke 3: 189,6 øre/kWh

Uke 4: 142,4 øre/kWh

Uke 5: 136,6 øre/kWh

Uke 6: 158,9 øre/kWh

Uke 8: 135,6 øre/kWh

Uke 9: 139,3 øre/kWh

Uke 10: 149,0 øre/kWh

Uke 11: 141,3 øre/kWh

Uke 13: 140,0 øre/kWh

Uke 14: 134,8 øre/kWh

Uke 15: 118,3 øre/kWh

Uke 16: 147,8 øre/kWh

Uke 17: 166,4 øre/kWh

Uke 18: 118,4 øre/kWh

Uke 19: 133,2 øre/kWh

Uke 20: 96,9 øre/kWh

Uke 21: 107,7 øre/kWh

Uke 22: 117,3 øre/kWh

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no