Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Krav om ildsted i alle nye boliger er hovedsaken i 2024

Styret i Norsk Varme har prioritert arbeidet som skal utføres i 2024.


Øverst på listen står arbeidet for at det må bli et krav om komplette fyringsanlegg i nye boliger. I dag er kravet bare skorstein, men ikke et ildsted. Deretter skal Norsk Varme arbeide for at myndighetene seriøst innarbeider vedfyring som primærberedskap i all offentlig planlegging. Utover disse to viktige sakene skal foreningen arbeide for offentlig støtte til vedfyring og relansering av ovnspant. For få år siden var ovnspant vanlig i de fleste store kommuner i Norge, mens det nå bare er et fåtall igjen.

Flere nyheter