Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

La familia

Det er rart det er krig i verden, var en tanke som slo meg denne uka. Uten sammenlikning for øvrig. Men stemningen mellom arge konkurrenter var påfallende god i medlemsmøtet nå på mandag.


Joda; det hjelper med felles fiender som regelryttere i Europa, luftforskere, energiforskere som ikke forstår oss og politikere som bør vite bedre. I markedet vil vi selge mest, ta markedsandeler og være populære. Internt i Norsk Varme møter vi respekt, dugnadsånd og en vilje til å ville hverandre vel. Strømkrisa åpner muligheter for oss, mens klimakrisen fører til at flere er kritiske til ulempene med vedfyring. Vi står foran store utfordringer, og da er det godt å kjenne på den gjensidige rausheten som oppstår gjennom felles mål og samarbeid.

Brede Børud, styreleder i Norsk Varme

Flere nyheter