Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Mørke skyer fra EU

I forslagene til energimerking, har EU foreslått å slå sammen merkeordningen for enhver installasjon som varmer opp boliger. I dette arbeidet er det lagt inn en rekke faktorer for å definere energimerkingen. Her kommer vedfyring påfallende dårlig ut.


Merkingen vil i beste fall ligge på F, men mest trolig på G. Bare luft-til-luft varmepumpe vil få A. Det er også forslag om at det skal legges inn merking av PM-utslipp og støy. Utslipp er bare aktuelt for vedfyring/biomasse. Støy synes ikke relevant for vedfyring, og det finnes per i dag ikke noen innarbeidet måte å måle dette på. Vår europeiske bransjeorganisasjon arbeider hardt for å endre forslagene. Det er stor frustrasjon i alle bransjer – og man vurderer nå å samarbeide på tvers for ti bransjeorganisasjoner. Norsk Varme vil også arbeide med norske myndigheter for at Norge skal protestere mot forslaget.

Flere nyheter