Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Mørke skyer fra EU

I forslagene til energimerking, har EU foreslått å slå sammen merkeordningen for enhver installasjon som varmer opp boliger. I dette arbeidet er det lagt inn en rekke faktorer for å definere energimerkingen. Her kommer vedfyring påfallende dårlig ut.


Merkingen vil i beste fall ligge på F, men mest trolig på G. Bare luft-til-luft varmepumpe vil få A. Det er også forslag om at det skal legges inn merking av PM-utslipp og støy. Utslipp er bare aktuelt for vedfyring/biomasse. Støy synes ikke relevant for vedfyring, og det finnes per i dag ikke noen innarbeidet måte å måle dette på. Vår europeiske bransjeorganisasjon arbeider hardt for å endre forslagene. Det er stor frustrasjon i alle bransjer – og man vurderer nå å samarbeide på tvers for ti bransjeorganisasjoner. Norsk Varme vil også arbeide med norske myndigheter for at Norge skal protestere mot forslaget.

Flere nyheter

Ekte Varme

Ekte Varme er et nettsamfunn som skal samle alle som er glade i levende ild. Vi ønsker å inspirere folk til å kose seg mer med ekte varme fra bål, peis og ovn.


ektevarme.no