Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Nå er det offisielt: DSB skjerper beredskapsrådene

Slik Norsk Varme meldte om tidligere i år, er DSB sin innstilling om å oppdatere egenberedskapsrådene til å gjelde én hel uke og ikke bare tre dager, nå offisiell.


Å ha tilgang til alternative oppvarmingskilder trekkes igjen frem som viktig, og både tilgang på ved, og sjekk av ildsted og skorstein inngår i de oppdaterte beredskapsrådene.

– Dette er en bevisstgjøring om at beredskap og totalforsvar handler om alle samfunnets ressurser, hvor den enkelte husstand er en vesentlig del. Man må bare være bevisst på at man i nødstilfeller kan trenge å klare seg selv en stund, sier direktør i DSB, Elisabeth Sørbøe Aarsæther, til Aftenposten.

Les mer her: https://www.aftenposten.no/norge/i/B0lmyg/slik-skjerpes-raadene-for-beredskap-i-krise-og-krig

Foto: Ivar Kvaal/DSB

Flere nyheter