Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Nordmenn fyrte mindre med ved i 2023

Statistisk Sentralbyrå la i juni frem tallene over nordmenns vedforbruk i 2023. De viser en liten nedgang fra 2022.


Statistikken er basert på intervjuundersøkelser der forbrukerne blir spurt om sitt vedforbruk. Øyvind Stranna Larsen i Norsk Ved, Forum for vedprodusenter forteller at det var en stor økning i vedforbruket fra 2019 til 2022. I 2023 ble derimot vedforbruket redusert med 450 millioner kWh sammenlignet med 2022. Dette tilsvarer ca. 7 prosent. Omregnet til 40-liters sekker med bjørk utgjør nedgangen ca. 6,2 millioner slike sekker.

– Et vedforbruk på 6,12 milliarder kWh er likevel en enorm mengde energi som betyr svært mye både for vedfyrerne, redusert strømforbruk og ikke minst redusert belastning på strømnettet, sier Stranna Larsen.

Et vedforbruk på 6,12 milliarder kWh tilsvarer ca. 84 millioner av 40-liters sekker med bjørk. For referanse er energimengden i 6,12 milliarder kWh 8,7 ganger større enn den årlige produksjonen i Alta-kraftverk (0,7 TWh).

Flere nyheter