Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme aktiv inn mot parti-programmene

Alle de politiske partiene arbeider i disse dager med sine nye partiprogrammer. Norsk Varme deltar aktivt i Energinettverket hvor alle organisasjoner innen bygg, bolig, energi og miljø deltar.


Her arbeider man med tre punkter som spilles inn til alle partiene. Norsk Varme støtter særlig arbeidet for at skal være lokal energiproduksjon i alle boliger. Noen partier har åpnet for direkte innspill. Et eksempel er Arbeiderpartiet: https://dittforslag.arbeiderpartiet.no/d/

Flere nyheter