Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme arbeider med Økodesign

Det kan virke som en detalj, men i EUs arbeid for ny energimerkeordning ligger det an til at energimerkingen for produkter som bruker biomasse som energikilde og produkter som bruker elektrisitet slås sammen.


Det betyr at vedovner slås sammen med for eksempel varmepumper – og kan få energimerket -G-, altså det laveste som tildeles. Dette reagerer hele bransjen på. Sammen med vår europeiske organisasjon CEFACD, arbeider nå Norsk Varme for å intensivere arbeidet med å endre forslaget i Brussel. Fra 1. juli skal Spania overta formannskapet i EU. Dette skjer samtidig med at det skal være valg i landet. Dermed får man en svak ledelse av EU i et halvt år, og mange prosesser kan tenkes å åpnes opp igjen. Kunsten nå er å koordinere og samle alle europeiske produsenter for å påvirke arbeidet i vår retning. Norsk Varme bidrar sterkt i dette, sammen med kolleger over hele Europa.

Norsk Varme jobber også aktivt opp mot norske politikere og myndigheter, for å belyse utfordringene som den nye energimerkeordningen vil medføre for Norge. Tidligere i juni fremmet vi et spørsmål om energimerking til klima- og miljøministeren. Dere kan lese svaret fra olje- og energiminister Terje Aasland her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=94776

Flere nyheter