Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme får utredet hva vedfyring kan spare i nettinvesteringer

Det norske strømnettet står foran enorme investeringer for å ta unna det økte strømforbruket i årene som kommer. Industri, datasentre, batterifabrikker og flere innbyggere medfører økt strømbruk – og dermed behov for mer overføringskapasitet. Og nettet må bygges ut for å tåle forbruket i den ene timen i året med aller høyest forbruk.


Norsk Varme mener at en riktig bruk av vedfyring vil ta unna mer av toppene på boligoppvarming. Vårt spørsmål er om det alene kan bidra til at strømnettet ikke trengs å bygges ut like omfattende som de maksimale prognosene. Det anerkjente konsulentselskapet Thema er engasjert for å få utredet dette. Resultatet ventes på vårparten, og vil bli delt rikelig.

Flere nyheter