Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme foreslår nasjonal panteordning

Norsk Varme foreslår at det innføres en nasjonal støtteordning for å skifte ut de gjenværende, gamle vedovnene i Norge.


Forslaget er at det gis statlig støtte på 10.000 kroner til selve tiltaket med å skifte ildsted og sikre forsvarlig gjenvinning. Dette tiltaket er et ENØK-kinderegg. Det vil umiddelbart avlaste det sentrale strømbehovet og redusere partikkelutslippet. I tillegg vil det spare husholdningene for energiutgifter framover. Innretningen på tiltaket vil også ha en sosial profil ved at alle får lik støtte til selve utskiftingen, mens den enkelte får avgjøre kostnad for modellen som velges.

– Forslaget blir nå spilt inn bredt til myndighetene, sier styreleder Brede Børud.

Flere nyheter