Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme med forslag til endring for Enova

Klima- og miljødepartementet holdt i april et høringsmøte om oppdraget til Enova. Nær 50 ulike organisasjoner og firmaer var representert.


Mange mener at Enova har et for snevert oppdrag, og at mange gode tiltak dermed ikke får støtte. De skal i utgangspunktet støtte teknologi som ennå ikke har bred oppslutning. Norsk Varme ved sekretariatet var representert på møtet. Vi spilte inn at flere og nyere vedovner er bedre både for energimiksen og miljøet – og at støtteordningene må rettes mot dette. Også Jøtul holdt eget innlegg og viste til at det er ekte sirkulærøkonomi når gamle Oslotrikker blir støpt om til moderne vedovner.

På bildet ser man markedsdirektør René Christensen hilse på Klimaminister Andreas Bjelland Eriksen.

Flere nyheter