Mediehenvendelser


Steinar Vigdal, Exodraft

Telefon: +47 980 74 151
E-post: styreleder@norskvarme.org

Montør/kurshenvendelser


Martin Apenes

Telefon: +47 913 36 708
E-post: kubbe@norskvarme.org

Henvendelser om medlemskap


E-post: varme@norskvarme.org

Norsk Varme med innspill til Energikommisjonen

Energikommisjonen har lagt fram forslag til hvordan Norge kan redusere bruken av elektrisk energi.


Forslagene er mange, men også tradisjonelle. Norsk Varme var med på høringskonferansen, hvor vi spilte inn det mest åpenbare av alt; mer vedfyring. Det var stor deltakelse – og Norsk Varme høstet gode tilbakemeldinger.

Flere nyheter